15 marca 2021
MODUŁ PO MODULE – KONTROLA JAKOŚCI

Jeśli działasz w branży produkcyjnej to wiesz, że dostarczanie produktów wysokiej jakości jest najważniejsze. Wiesz też, jak ważne jest dotrzymywanie terminów i osiąganie celów. Czasami dopasowanie tych dwóch może być trudne. Będą miały miejsce sytuacje, w których wydaje się, że musisz wybierać między osiągnięciem swoich celów a produkcją możliwie najlepszej jakości.

Na przecięciu wydajności, bezpieczeństwa i jakości leży dział znany Kontrola jakości. Bez wątpienia wszyscy słyszeli nie raz ten termin i jest bardzo prawdopodobne, że nawet doświadczyli go w swoim miejscu pracy. Aby jednak zapewnić wszystkim równe szanse, należy podać definicję.

Kontrola jakości w produkcji to proces zapewniający, że każdy wytwarzany produkt spełnia z góry określony standard jakości. Oznacza to, że wszystko, co spada poniżej tego standardu, nigdy nie wyjdzie w świat, nie zostanie sprzedane (albo przynajmniej bez poinformowania klienta o tym i otrzymania jego akceptacji).

Można to zrobić na wiele różnych sposobów:

👉 Zainstalować różne punkty kontrolne wzdłuż linii produkcyjnej, a także kontrolę końcową.

👉 Wdrożyć bardziej rygorystyczne programy szkoleniowe dla pracowników.

👉 Kontrolować materiały wejściowe używane w procesie produkcyjnym.

👉 Zacząć przeprowadzać wyrywkowe kontrole i inspekcje (kontrola lotna).

Istnieje wiele sposobów wdrażania środków kontroli jakości i możesz wybrać kilka konkretnych metod lub wszystkie na raz.

 

Fot. Moduł kontroli jakości, lista wykonanych raportów jakościowych w systemie MyPrint

 

Ustawienia kontroli jakości w MyPrint

Korzystając z dostępnego modułu Kontrola Jakości w programie MyPrint masz wręcz nieograniczone możliwości nadzorowania tego istotnego procesu.

Kontrola w MyPrint przeprowadzana jest za pomocą definiowalnych przez użytkownika formularzy z zadaniami do skontrolowania oraz określeniu w którym miejscu i czasie uruchamiać dany typ sprawdzenia.

Definiujemy typy sprawdzeń wraz z pytaniami jakie mają być powiązane z typem sprawdzenia. Odpowiedzi na zadania w formularzu mogą być na zasadzie zgodny/niezgodny, wpisaniem zmierzonej wartości bądź polem opisowym. Możemy ustawić zadanie jako obowiązkowe bądź opcjonalne.

 

Fot. Definicje typów sprawdzeń kontrolnych w systemie MyPrint

 

Fot. Definicje pytań kontrolnych do raportów jakościowych w systemie MyPrint

 

Następnie wskazujemy na jakim etapie produkcji, przyjęcia dostawy lub przyjęcia narzędzia odpowiednie zestawy pytań mają się uruchamiać na panelu operatora, magazyniera lub osób na przygotowaniu produkcji. Możemy określić czy dany raport będzie uruchamiał się np. początku produkcji, bądź dopiero przy pierwszym potwierdzeniu, przypisać raport do konkretnej operacji (przyrząd, produkcja, awaria), konkretnego klienta, konkretnego typu produktu, procesu produkcyjnego. Raport może być zależny od wartości jakiegoś parametru, przykładowo jeśli lakier uv = błysk, to wykonaj kontrolę połysku.

 

Fot. Ustawienia automatycznego inicjowania raportu w systemie MyPrint

 

Wykonanie raportu kontroli jakości

Raporty uruchomią się automatycznie wg. zdefiniowanych wcześniej reguł, można je także uruchomić ręcznie w dowolnym miejscu systemu.

Uruchomiony raport na ekranie operatora produkcji może być tak ustawiony, aby wstrzymać realizację produkcji, do momentu wykonania go.

 

Fot. Wymagany raport produkcyjny, nie można kontynuować produkcji bez wykonania raportu Kontroli jakości w systemie MyPrint

 

Użytkownicy mają pełen dostęp do utworzonych raportów, zarówno przez siebie, jak i pozostałych raportów w zleceniu.

 

Fot. Podgląd moich raportów na ekranie operatora produkcji w systemie MyPrint

 

Fot. Przykładowy raport Kontroli jakości w systemie MyPrint

 

Kontrola jakości nie ogranicza się tylko do modułu produkcyjnego. Analogiczne raporty uruchamiać możemy w procesie przyjęcia surowca, procesach magazynowych, w module narzędzia (przyjęcia zamówionych wykrojników, polimerów).

 

Aktualna sytuacja jakościowa

Dla osób zarządzających produkcją i jakością przygotowane są specjalne ekrany z aktualną sytuacją jakościową, ilością raportów zainicjowanych, wyświetleniem uwag.

Dzięki temu możemy aktywnie nadzorować przebieg kontroli jakości produkcji.

Z poziomu ekranu produkcyjnego możliwe jest także inicjowanie dodatkowych raportów.

Co więcej, możemy nawet raportować rodzaje błędów znalezionych podczas produkcji i przypisywać je do określonych raportów, a dostępne statystyki pomogą w analizach przyczyn.

 

Fot. Przykładowy widok działań powiązanych z zamówieniem produkcyjnym w systemie MyPrint

 

 

KORZYŚCI Z URUCHOMIENIA MODUŁU KONTROLA JAKOŚCI MYPRINT

👉 LOJALNOŚĆ TWOICH KLIENTÓW

Nie powinno dziwić, że klienci cieszą się, doceniają, a nawet wymagają produktów wysokiej jakości. Jeśli Twoja firma nie produkuje produktów odpowiadających standardom klientów, bez wahania przeniesie się do innej firmy, która to zrobi lepiej. Działa to również w drugą stronę. Jeśli Twoja firma konsekwentnie tworzy produkty najwyższej jakości, klienci pozostaną z Tobą. Rozwiną w sobie poczucie lojalności i niechętnie kupują produkty innych.

Aby jednak osiągnąć tego rodzaju relacje, powinieneś najpierw wyprodukować świetny produkt, a to sprowadza się do kontroli jakości.
W niektórych branżach (np. automotive) pewne standardy jakościowe są wręcz niezbędne do podjęcia współpracy z danym dostawcą.

 

👉 MARKETING SZEPTANY

Jedną z głównych korzyści wynikających z lojalności klientów jest nie tylko to, że cieszysz się biznesem jednego stałego klienta. Chodzi o to, że ten jeden klient prawie na pewno wyjdzie i powie swoim znajomym, jakie dobre wrażenia kojarzą im się z Twoimi produktami, przyciągając w ten sposób więcej klientów w drodze polecenia. W idealnym scenariuszu Twoja baza klientów powinna rosnąć wykładniczo wraz z każdym nowym klientem skierowanym do Ciebie.

Jednak ponownie należy pamiętać, że ten poziom sukcesu zależy od rzetelnej kontroli jakości.

 

👉 ZMNIEJSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Proces sądowy to jeden z najgorszych koszmarów firmy produkcyjnej. Niewiele jest rzeczy gorszych niż nieprawidłowe działanie jednego z Twoich produktów. W efekcie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, co skutkuje procesem sądowym, w którym Twoja firma ponosi winę za wyprodukowanie wadliwego produktu.

 

Kontrola jakości pomaga zminimalizować ryzyko i też kwotę odpowiedzialności, jaką Twoja firma może napotkać w takich sytuacjach. Jeśli możesz udowodnić, że firma podejmuje wszelkie niezbędne i możliwe kroki, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo każdego produktu, automatycznie działasz na swoją obronę.

 

Fot. Przykładowy widok raportów jakościowych na potrzeby bieżącej kontroli w systemie MyPrint

 

👉 ZWIEKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z TWOIM PRODUKTEM

Oczywiście jedynym celem nie jest tylko zmniejszenie odpowiedzialności. Dla każdego odpowiedzialnego producenta ważniejsze jest ograniczenie możliwości wystąpienia takich sytuacji.

Kontrola jakości z MyPrint może w tym pomóc. Im więcej kontroli i wykrywania błędów produktów, zanim jeszcze opuszczą halę produkcyjną, tym bardziej poprawisz bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych.

 

👉 BARDZIEJ POZYTYWNEGO POSTRZEGANIA FRIMY

Każda marka, jeśli zdobędzie wystarczające uznanie opinii publicznej, zacznie zdobywać reputację i konotacje. Mogą być pozytywne lub negatywne, ale tak czy inaczej, będą rosnąć i zakorzenić się w ludzkich umysłach. Oznacza to, że do Ciebie należy zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby reputacja Twojej firmy była jak najlepsza.

Chcesz być znany jako firma, która dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów? Chcesz, aby ludzie postrzegali Twoją markę jako taką, która zapewnia tylko to, co najlepsze?

Kontrola jakości to dobry początek i świetne narządzie do osiągniecia takiego celu!

 

👉 UNIKNIECIA OGROMNYCH STRAT ZWIĄZANYCH Z WYCOFANIEM PRODUKTU

Wycofywanie produktu z rynku, który okazał się wadliwy lub problematyczny, nie jest tanie.

To także ogromny kłopot. Chociaż nikt nie jest w stanie dokładnie zapobiec temu w 100%, kontrola jakości w MyPrint znacznie przyczyni się do zminimalizowania tych zdarzeń i zaoszczędzi firmie wielu kłopotów.

 

NA ZAKOŃCZENIE!

Nikt nie lubi błędów podczas produkcji, a przy dużej ilości zamówień i presji czasu reklamacje się zdarzają. Nie zawsze będą wynikać one z naszej winy, ale musimy je zminimalizować.

Zacznij już dzisiaj korzystać z modułu Kontrola jakości w systemie MyPrint a inne dostępne moduły jak np. Działania korygujące i zapobiegawcze oraz Rejestracja i obsługa reklamacji będą w tylko sporadycznie uruchamiane.

Autor: Marcin Otto