Moduły systemu

MyPrint ma budowę modułową, główne moduły systemu to Zamówienia – Produkcja – Wysyłki – Faktury.
W ramach zamówień możemy wybrać Kalkulację, Nowe Projekty (moduł projektowy dla zamówień), CRM oraz Panel Klienta (web-to-print).
Produkcja posiada moduły Planowania produkcji, Ekran operatora (realizacja zlecenia na maszynach produkcyjnych), moduł Kontrola jakości i powiązany z nim moduł Działań Korygujących, moduł Narzędzia (bada wykrojników, polimerów, zamówienia, pliki itp), moduł Prepress (potwierdzanie wykonania form drukowych), Utrzymanie ruchu (karty awarii, planowanie przeglądów).
Moduł Wysyłki, to dodatkowo obsługa kurierów, Magazyn wyrobów gotowych, obsługa Kodów kresowych oraz lokalizacji oraz rozbudowany WMS – Warehosue Management System, z aplikacją na kolektory danych do zarządzania magazynem, przyjmowanie dostaw, realizacja wysyłek.
Moduł Faktury to pełna obsługa sprzedaży, Postkalkuacja dla zrealizowanych zamówień, rozliczanie faktur kosztowych, Statystyki oraz moduł BI do tworzenia własnych statystyk.