Korzyści z wdrożenia
  • Sprawny przepływ informacji w firmie, automatyzacja procesów
  • Redukcja/eliminacja informacji przekazywanych poczta elektroniczną, arkuszy Excel, wydruków papierowych
  • Transparentność danych
  • Czytelne raportowanie, łatwy dostęp do informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą
  • Optymalizacja procesów biznesowych
  • Skrócenie czasów realizacji zleceń
  • Organizacja przedsiębiorstwa w duchu Lean Six Sigma

System zaproponuje możliwe terminy wykonania produkcji, bazując na: dacie rozpoczęcia produkcji (od kiedy jesteśmy gotowi zacząć produkcję – dostępność surowców, narzędzi itp.) oraz aktualnym obłożeniu planu.

Trzy propozycje terminów:

  • Termin standardowy – zlecenie na koniec obecnego planu produkcji
  • Termin przyspieszony – zlecenie umieszczone pomiędzy zaplanowanymi zleceniami, zaplanowane zlecenia wciąż mieszczą się w potwierdzonej dla nich dacie.
  • Termin kolizyjny – najszybszy technologicznie czas produkcji (część zleceń zostanie opóźnionych)