19 stycznia 2020
WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMĄ_2

System zarządzania MyPrint charakteryzuje się budową modułową. Wiele elementów się przenika i jest dużo wspólnych ustawień, tak aby każdy mógł korzystać z tych samych danych. Nasi Klienci mają możliwość wyboru tylko tych elementów, które są niezbędne dla wsparcia działalności firmy, a zastosowanie systemu MyPrint w żaden sposób nie ogranicza rozwoju firmy.

Harmonogram wdrożenia systemu jest ramowy, a kolejność poszczególnych działań wynika z zależności między modułami i przyjętej ścieżki realizacji procesu biznesowego. Na początku potrzebujemy skonfigurować surowce, aby przygotować kalkulację i utworzyć kartę technologiczną. Następnie uruchamiamy zamówienia oraz moduł projektowy (czasami projekty konfigurujemy wcześniej, bo część Klientów zaczyna od projektu). Etap pierwszy od kalkulacji do zamówienia kończymy testami. Wdrażamy część drugą, czyli wykonawczą. Konfigurujemy moduł produkcyjny, planowanie produkcji, raportowanie aż do wysyłki. Po testach przechodzimy do trzeciej część – statystyk i postkalkulacji, po których WIELKI FINAŁ czyli uruchomienie całego systemu.

System testujemy wiele razy pracując na serwerach testowych, następnie przenosimy się na system produkcyjny. Moduły kontrolujemy na bieżąco w celu akceptacji działania i odbiorów poszczególnych funkcjonalności. Dodatkowo testujemy też integrację z systemami, z którymi będziemy się łączyć.

W trakcie wdrożenia przygotowujemy zespół wdrożeniowy do roli kluczowych użytkowników poszczególnych modułów. Oddzielną porcję informacji otrzyma też osoba wyznaczona na lokalnego administratora. Szkolenia są przeprowadzane głównie na „żywym organizmie”, dzięki czemu od razu konfigurujemy system. Naszym celem jest nauczenie Klientów administracji systemu, tak aby w przyszłości byli oni w stanie sami konfigurować nowe produkty, zadania, maszyny itp. Na zakończenie poszczególnych modułów instruujemy też użytkowników końcowych. Szkolenia na hali produkcyjnej, rozbite są nawet na 3 tygodnie, aby wspólnie przejść przez wszystkie zmiany. Na potrzeby Klientów tworzymy często indywidualne samouczki wybranych funkcjonalności systemu MyPrint.

Do śledzenia i zarządzania projektami oraz komunikacji wykorzystujemy korzystamy z takich narzędzi jak: Basecamp, Skype dla firm, ostatnio z ciekawością spoglądamy na Microsoft Teams.