7 stycznia 2020
WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMĄ_1

Sam system się nie zaimplementuje, dlatego tak ważny jest zespół wdrożeniowy!  

Wprowadzanie systemu MyPrint w stan użytkowania to proces składający się z kilku istotnych etapów. Sukces jest uzależniony od prawidłowego przejścia przez wszystkie z nich. Dzięki czemu wdrożenie może pozwolić zrealizować swój nadrzędny cel, czyli przynieść założone korzyści biznesowe. Dlatego na  każdym spotkaniu powtarzamy jak mantrę, że jest to proces po obu stronach i sam system się nie wdroży!

Projekt nie zakończy się sukcesem przy zaangażowaniu tylko jednej strony, nawet przy najlepszych chęciach. Bardzo ważny jest odpowiednio dobrany zespół wdrożeniowy, szczególnie ten po stronie Klienta. Powinien on obejmować kluczowych użytkowników wszystkich obszarów. Praktycznie są to wszystkie działy operacyjne firmy: Handlowy (Sprzedaż, Obsługa Klienta, Wsparcie Sprzedaży), Rozwoju Produktu, Produkcji, Jakości, Techniczny, Księgowości, Logistyki oraz IT.

Kluczowi użytkownicy odpowiadają za wdrożenie na swoich odcinkach funkcjonalności. MyPrint to system zintegrowany, co oznacza bardzo głęboką ingerencję w strukturę firmy, w której będzie on funkcjonował. Każdy z pracowników działa w swoim wycinku systemu, ale wszystkie te obszary są ze sobą połączone. Dzięki temu zyskujemy potężne narzędzie usprawniające przepływ informacji w procesach biznesowych przedsiębiorstwa. Każdy z działów firmy, na swoim odcinku procesu, powinien uczestniczyć w wdrożeniu, dlatego czasami na spotkania zapraszamy jeszcze dodatkowych ekspertów z danego obszaru.

Pamiętajmy, że przy okazji często usprawniamy istniejące procesy, co może oznaczać ich inną konfigurację niż dotychczas. Czasami rodzi to pewne obiekcje i napięcia, ponieważ ostatecznie  może zmienić się zakres obowiązków nie tylko poszczególnych osób, a nawet całego departamentu. Dlatego nad całością czuwa kierownik projektu, scalający potrzeby poszczególnych obszarów, pilnujący harmonogramu oraz zasobów.

Na koniec nie możemy zapomnieć o udziale „Sponsora projektu” czyli Zarządu firmy. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa potwierdza tylko jak ważny dla przyszłości firmy jest prowadzony projekt.