5 października 2020
DODATKOWE FUNKCJE MYPRINT

Już teraz klienci, którzy mają w swojej firmie system MyPrint posiadają możliwość wglądu do białej księgi podatników VAT. Mogą sprawdzić czy podmiot zamawiający jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT.

Poprzez system można również generować pliki dla Urzędu Skarbowego. Są to takie dokumenty jak: JPK_MAG Jednolity Plik Kontrolny ruchów magazynowych i JPK_FA czyli informacje o wystawionych fakturach sprzedaży.

I to jeszcze nie koniec, bo cały czas słuchamy naszych klientów i pracujemy nad dodatkowymi funkcjami.