2 listopada 2020
MODUŁ WMS i URUCHOMIENIE ZADAŃ

Moduł został dodany do systemu MyPrint.pl w celu usprawnienia działań logistycznych. Co oznacza dokładną kontrolę nad przepływem, przechowywaniem oraz przenoszeniem produktów. Jak również wprowadza oraz utrzymuje porządek identyfikacyjny w magazynie.
W praktyce polega to na tym, że na podstawie planu produkcji oraz wszystkich operacji magazynowych np. przyjęcie dostawy surowca, zmiany lokalizacji czy inwentura, system wysyła zadania do terminala z koniecznością wykonania konkretnej czynności. Może to być między innymi przewiezienie danego produktu w inną lokalizację w ramach magazynu.
Korzyści wynikające z wdrożenia modułu można wymieniać w nieskończoność. Są to m.in. sprawniejsza kontrola zapasów surowców, automatyzacja procesów inwentaryzacji, skrócenie drogi wózków widłowych i zarządzanie pojazdami. Jak również podniesienie wydajności pracy magazynierów, maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu a co najważniejsze zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania.